Menighetens kalender uke 3

Endret: 15. januar 2024, kl.21:01

Søndag 14.01   2.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 15.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 16.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 17.01 Den hellige Antonius
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 18.01
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 19.01 Den hellige Henrik av Finland
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 20.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 21.01   3.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 13.30 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Messe på polsk