Personvernerklæring

Endret: 12. august 2022, kl.07:57

 

Personvernerklæring for St.Laurentius katolske menighet

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan St.Laurentius menighet behandler personopplysninger og hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de. Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Personopplysninger vi samler inn

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med påmelding til katekese og følgende kategorier av personopplysninger:
• Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato
• Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

Vi skal ikke innhente flere opplysninger enn det som er nødvendig for å utføre oppgaven. Opplysninger skal kun brukes til det formålet de er innhentet for.

Hvordan vi behandler informasjon

For å registrere barnet ditt i katekesen er vi nødt til å lagre en viss mengde informasjon. Denne informasjonen trenger vi for å bli bedre kjent med deg og barnet ditt, og for å kunne ha fortløpende kontakt med deg gjennom skoleåret.

Informasjonen er også nødvendig for at vi skal kunne registrere barn som ikke er registrert i Den katolske kirkes medlemsregister, og det er derfor viktig at barnets navn staves slik det står i Folkeregisteret. 

Etter hvert som barna blir eldre og skal begynne på konfirmasjonsundervisning er det viktig at mobilnummer registreres. Dette fordi menigheten ikke bare sender påminnelse og informasjon om katekesen til foreldre, men også SMS-påminnelser til barna.

I forbindelse med forberedelser til sakramentene førstekommunion og konfirmasjon er det viktig at menigheten får vite hvor barnet er døpt og dato, aller helst gjennom en dåpsattest, da menigheten er pliktet til å gi beskjed til dåpsmenigheten etter at sakramentet er gjennomført.

Hvor lenge vi lagrer de

Noen barn går ikke til katekese i alle årene katekesen tilbys, men tar pauser innimellom. St. Laurentius menighet tar derfor vare på informasjon så lenge barnet er i katekesealder, dvs. til og med året barnet går i 9. klasse.

St.Laurentius menighet skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet opplysningene er innsamlet for. Vi sletter personopplysninger når formålet med innsamlingen er oppnådd. Noe informasjon kan bli lagret lenger. Vi lagrer for eksempel din grunnleggende kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Dette for å sende deg relevant informasjon i forbindelse med familie-, barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Hvem vi deler personopplysninger

Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine.
Noe av informasjonen, som klasseliste med oversikt over barnas navn er synlig i den enkelte klasse som standard. Bortsett fra dette deler vi ikke opplysninger om deg og ditt barn til andre foreldre, med mindre du aktivt ber om det.

Vi deler også foreldres telefonnummer til kateketene i den enkelte klasse, slik at de kan ta kontakt med foreldre dersom det skulle være nødvendig.

All sensitiv informasjon om deg og ditt barn, som familiesituasjon og sykdom, er det kun katekesekoordinator/menighetkontoret og i særskilte tilfeller kateket for ditt barn som får vite om, og det er taushetsbelagt. De som har tilgang til slik info har undertegnet taushetserklæring.

Med unntak fra det som er nevnt ovenfor, vil ikke opplysningene vi ber om i påmeldingsskjemaet til katekesen bli delt videre.

Dine rettigheter 

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel registrering av medlemsopplysninger og rapportering) ikke vil bli slettet.

Vil du oppdatere informasjon, eller kanskje du bare er nysgjerrig på informasjonen vi har om deg og ditt barn?
Ta kontakt med menighetskontoret om du lurer på eller ønsker å oppdatere informasjon.

E-post adresse:  Mang.Van.Le@katolsk.no 
Telefonnummer:  90 60 22 55