Menighetens kalender uke 32

Søndag 05.08 18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 06.08 FESTEN TIL HERRENS FORKLARELSE 
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 07.08
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 08.08 Den hellige Dominikus
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 09.08
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 10.08
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 11.08 Den hellige Klara av Assisi
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.08 19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk