Menighetens kalender uke 31

Søndag 29.07 OLSOK – HØYTID FOR DEN HELLIGE OLAV
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 30.07
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 31.07 Den hellige Ignatius av Loyola
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 01.08 Den hellige Alfonso Maria de’ Liguori
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 02.08
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 03.08
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 04.08 Den hellige Johannes Maria Vianney
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 05.08 18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk