Menighetens kalender uke 37

Endret: 14. september 2018, kl.23:53

Søndag 09.09 23.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 10.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 11.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 12.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 13.09 Den hellige Johannes Krysotomos
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 14.09 Korsets opphøyelse – Fest
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 15.09 Jomfru Marias smerter
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på polsk i Gol
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk i Kongsberg

Søndag 16.09 24.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse –
etterfulg av søndagsskole for barna
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk