Menighetens kalender uke 50

Søndag 08.12   2.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 09.12 Høytid for Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Kl 18.00 Høymesse på norsk

Tirsdag 10.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 11.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Kl 21.00 Økumenisk adventskompletorium

Torsdag 12.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 13.12 Den hellige Lucia
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 14.12 Den hellige Johannes av korset
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 13.30 Juletilstelning for menighetens eldre
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.12   3.SØNDAG I ADVENT ÅR A – UNGDOMS ADVENTSAKSJON
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk