Menighetens kalender uke 5

Endret: 26. januar 2020, kl.22:46

 Søndag 26.01 3. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Messe på norsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 27.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.01 Den hellige Thomas Aquinas
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Katolsk Grovbrød Drammen

Onsdag 29.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 31.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 01.02
Kl 10.00 Lørdagskatekese
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 02.02 HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk – Nyttårs feiring
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk