Menighetens kalender uke 16

Søndag 17.04  Påskesøndag
Kl 07.00 Påskemesse på polsk
Kl 11.00 Påskehøymesse
Kl 13.00 Påskefeiring på vietnamesisk
Kl 16.00 Påskemesse på polsk

Mandag 18.04 Annen påskedag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Messe på norsk

Tirsdag 19.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 20.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 21.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 22.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på spansk

Lørdag 23.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 24.04   2.søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 16.00 Messe på polsk