Johannes, Sebedeus´ sønn

Av Kjell Ivar Maudal
Johannes, Herrens disippel.
Av Herrens disipler er det ingen vi har så rikt materiale om som Johannes.
De tre synoptiske evangelier forteller mye om ham, mens i det fjerde evangelium og i brevene får vi adgang til hans indre liv.
Også i Åpenbaringen er det steder som sterkt preges av hans personlighet.
>> Les mer