Menighetens kalender uke 42

Søndag 16.10   29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 17.10 Den hellige Ignatius av Antiokia
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 18.10 Evangelisten Lukas
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 19.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 20.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Fredag 21.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 22.10
Kl 11.00 Barnemesse på polsk

Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.10   30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk