Den synodale vei

Den synodale vei – samling lørdag 19.11.2022 kl. 14.00 – menighetssalen i St. Laurentius katolske menighet Cappelensgt. 1.
Samtale om fellesskap – alle er hjertelig velkommen! 
Enkel bevertning etter messen kl. 13.00.
Hva er Den synodale vei?