Menighetens kalender uke 48

Søndag 27.11  1.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon – Søndagskole & Julespillsøvelse
Kl 13.30 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 28.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 29.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 30.11 Den hellige Andreas
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 21.00 Økumenisk kompletorium

Torsdag 01.12
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 02.12
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 03.12
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 04.12  2.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon
Kl 13.30 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk