Menighetens kalender uke 4

Endret: 27. januar 2023, kl.08:19

Søndag 22.01   3.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 23.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 24.01 Den hellige Frans av Sales
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 25.01 Festen for apostelen Paulus’ omvendelse.
Avslutning til bønneuke for kristen enhet

Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 26.01
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 27.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 28.01 Den hellige Thomas Aquinas
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Søndag 29.01   4.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk