Jordskjelv i Tyrkia og Syria

Jordskjelv Tyrkia og Syria – Oppfordring til forbønn, kollekt og støtte (Caritas)

Kjære menigheter,

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria ryster oss alle. Ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene er enorme.

Caritas og biskopene i Norge oppfordrer de menighetene og hver og en av de troende til å be for alle som er berørt av denne katastrofen.

Oppfordring fra biskopene i Norge
Dette gjør Caritas for å hjelpe jordskjelvofre i Tyrkia og Syria

Kollekt til støtte for ofrene:

I Oslo katolske bispedømme og i Tromsø stift er det besluttet at kollekten skal gå til Caritas arbeid for ofrene i Syria og Tyrkia. I Trondheim stift oppfordres det til det samme.
Kollekt og andre gaver kan overføres Caritas Norge på konto: 8200.01.93433 (Merk innbetalingen med: «jordskjelvofrene»).

Det varmer også at det har kommet inn beskjeder om at man i enkelte menigheter vil igangsette pengeinnsamling i bybildet i løpet av helgen. Det er en fin måte både å vise solidaritet på og ikke minst bidra til de som nå trenger støtte.

 

Vennlig hilsen

Frode Nordahl
innsamlingsansvarlig

E-post: frode.nordahl@caritas.no
Tlf: +47 31 40 22 85
www.caritas.no