Mysteriet i kirken på høyden ved Abu Gosh

Mysteriet i kirken på høyden ved Abu Gosh
det bibelske Kiriyat Yearim
Av Kjell Ivar Maudal

Abu Gosh – det bibelske Kiriyat Yearim.
Israel er et lite land, bare 420 km fra Nord til Syd. De fleste som reiser i Israel i dag, kjører med buss på moderne veier fra sted til sted. Men vil man oppleve landet, folket og de historiske steder som bussreisende ikke får med, bør man ta seg tid og velge de eldre veiene. Latrunveien, er en slik vei. Les mer…>>