Menighetens kalender uke 51 & 52

Lørdag 19.12
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.12 4.SØNDAG I ADVENT – år B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 21.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 23.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 24.12 Juleaften
Se eget program – JULEHØYTIDEN PROGRAM

Fredag 25.12 1. juledag

Se eget program – JULEHØYTIDEN PROGRAM

Lørdag 26.12 2. juledag

Se eget program – JULEHØYTIDEN PROGRAM

Søndag 27.12 Den hellige familie

Se eget program – JULEHØYTIDEN PROGRAM