CÁO PHÓ BÀ MADALENA

Endret: 12. mai 2024, kl.13:50

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh.

Gia đình chúng tôi xin thông báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Chị, Mẹ, Cô, Dì, Bà, Cố của chúng tôi:

BÀ MARIA MAGDALENA NGUYỄN THỊ DUYÊN

Sinh ngày 13 tháng 09 năm 1938 tại Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Đã được Chúa gọi về ngày 01 tháng 05 năm 2024 tại Drammen, Na Uy.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Thánh Đường St. Laurentius,
Cappelens gate 1 – 3016 Drammen
vào thứ hai ngày 13.05.2024 lúc 10:00 giờ.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang:
Åssiden kirkegård, Betzy Kjelsbergs vei, 3028 Drammen.

Tang gia xin miễn phúng điếu.
Xin chân thành cảm ơn.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO.