Menighetens kalender uke 19

I MAIMÅNED BES ROSEKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 05.05   6.søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 15.00 Felles Barmhjertighetsbønn

Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Konfirmasjon på litauisk

Mandag 06.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 07.05
Kl
17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 08.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 09.05 HØYTID FOR KRISTI HIMMELFART
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl.15:00  Polsk messe for  1.Kommunions barn

Fredag 10.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 11.05
Kl 11.00 Barnemesse på polsk
Kl.12:00 Rosenkrans på engelsk
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.05   7.søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk