Menighetens kalender uke 1

Søndag 02.01 Herrens Åpenbaring
Barnemissio
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 03.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 04.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 05.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 06.01 Herrens Åpenbaring
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 07.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl. 19.30 Messe på polsk

Lørdag 08.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 09.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk