OM MENIGHETSRÅDSVALG 2022 – 2024

KUNNGJØRING OM MENIGHETSRÅDSVALG

Menighetsrådsvalg for St. Laurentius menighet i Drammen er nå avsluttet.
Det er til sammen 526 stemmer. Av disse er det 483 stemmer godkjente, 43 er ikke gyldige. Herved er resultat:

• Ni faste medlemmer står i rekkeføge av stemmer de har fått: Zivile Juozaitene, Pawel Piotrowski, Jan Sadlej, Antonia Mendes Pereira, Urszula Andruchow, Agata Maciejewska, Dolores S.Christensen, Kjell Ivar Maudal og My Tuyet Ho Thi

• To etterfølgende kandidater blir varamedlemmer: Elisabeth Marie Rue og Anne Marie Egeland.

De nyvalgte sammen med de utnevnte medlemmer skal danne det nye menighetsråd for 2022-2024 og rådet vil konstituere seg på sitt første møte.


Valgkomiteen vil takke alle i menigheten for god valgdeltakelse.

 

På vegne av valgkomiteen
Diakon Mang Le Van