Menighetens kalender uke 5

Søndag 30.01  4. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 31.01 Den hellige Johannes Bosco
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 01.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 02.02 Herrens fremstilling i tempelet
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 03.02 Den hellige Ansgar
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 04.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 05.02 Den hellige Agathe
Kl 10.00 Lørdagskatekese
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 06.02  5. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk