Menighetens kalender uke 10

Søndag 05.03  2.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 06.03
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Menighetsrådets møte

Tirsdag 07.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 10.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 11.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.03  3.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse med biskop Bernt Eidsvig
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk