Menighetens kalender uke 11

Søndag 12.03  3.SØNDAG I FASTEN – Bispevisitas
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse med biskop Bernt Eidsvig
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 14.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 15.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 16.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 17.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 18.03
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Søndag 19.03  4.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk