Viktig kunngjøring fra Caritas St.Laurentius

Innledningsvis vil jeg si:
På mange små og store fjelltopper har mennesker bygget varder for å markere det høyeste punktet, for å vise oss målet. Ofte kan vi få øye på det langt borte, lenge før vi har klatret opp alle de tunge bakkene. Det er godt å vite hvor målet er.

Når dette er sagt, så er det mange som gjør vegen vanskelig.

Vi mottok et strengt varsel tidlig torsdag den 2.november der det står at all virksomhet i Cappelens gate 5 skal være avsluttet innen fredag den 3. november klokken 12. Senere har vi fått beskjed om at alle dørlås blir skiftet torsdag denne uken og at alt utstyr og arkiv må være fjernet fra lokalene innen torsdag.

Dette betyr:
Katekese som over lang tid har foregått i nevnte lokaler ikke har noe sted å være.
Caritas har avsluttet sitt arbeid ifra samme tidspunkt og ansatte er permittert. Det er ikke mulig å drive caritas sitt arbeid uten å ha et sted å være. Dette er også meldt til Caritas Norge og Oslo Katolske Bispedømme.

Vi vet av erfaring etter korona epidemien der vår aktivitet måtte reduseres, hvor vanskelig det er å gjenoppta aktiviteter etter en nedstengning.
På grunn av den knappe tidsfristen har Caritas ikke hatt mulighet til å avholde styremøte om saken. Dette vil bli avholdt så snart som mulig.
Daglig leder har kalt inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 5. desember klokken 18:30. Møtet avholdes i kirkens bibliotek. Sak til behandling er Caritas St.Laurentius sin framtid i Drammen. Andre saker kan ikke tas opp i nevnte ekstraordinære årsmøte. Dette i henhold til vedtektene.

Dette til orientering for menigheten.

Jeg vil stå til disposisjon for å svare på spørsmål kommende dager, men kan ikke love at jeg kan svare på henvendelser til enhver tid.

Trond Olav Aaring
Leder Caritas St.Laurentius.