Menighetens kalender uke 46

Søndag 12.11   32. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.11 
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Menighetsråd møte

Tirsdag 14.11 
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 15.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 16.11
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 17.11 Den hellige Elisabeth av Ungarn 
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 18.11
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Feiring av de martyrer i Vietnam

Søndag 19.11   33. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.30 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Messe på polsk