Author Archive: Tuan Ba Mai

Foreldremøte for konfirmantforeldre 08. mars

Endret: 14. mars 2022, kl.12:56

Innkalling til foreldremøte den 8.3.2022 etter messen kl. 18.00 (ca. 18.30) i menighetssalen i kirken.   Saker blir:  
  1. Velkommen med kaffe/te og kake
  2. Kort orientering om resten av katekeseperioden v/Morten
  3. Dokumentasjon og fadder/sponsor v/Carolina
  4. Orientering om konfirmasjonsdag 7.5.2022 kl. 11.00 og opplegg på denne v/pater Y
  5. Orientering om de siste forberedelser v/pater Y
    • Skriftemål
    • Øvelse
  6. Opplegg og dato for 1. kommunion (for dem dette gjelder) v/diakon Mang

Med vennlig hilsen   
St. Laurentius Menighet

Ekteskapsforberedende kurs 2022

Endret: 29. januar 2022, kl.19:23


St.Laurentius menighet tilbyr nå ekteskapsforberedende kurs for alle par som ønsker å bli ekteviet i Den katolske Kirke. Kurset starter mandag 24. januar 2022 kl.18:00. Vi begynner med messe kl.18:00 og kurs deretter.


Lærerteam består av diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow (lege) og Ragnhild Egeberg (sosionom).

Påmelding hos diakon Mang Le Van pr.tlf. 90602255 eller epost Mang.Van.Le@katolsk.no.