Author Archive: Tuan Ba Mai

Informasjon om parkeringsplasser

Parkeringsplasser ovenfor garasje er merket. Merkede plasser er reservert de som arbeider for kirken og Caritas. De som bruker parkeringsplass må ha gyldig oblat godt synlig ved bilens frontrute. Ansvar for utlevering av oblat er kirkekontoret og Caritas St.Laurentius. Medarbeidere er de som har faste verv i menigheten, diakon, assistenter, kontorsekretær osv… 

Gjester må henvende seg til kirkekontoret eller Caritas for å få låne oblat. Dette skal leveres tilbake før en kjører ut ifra parkeringsplass. les mer >>

Menighetens kalender uke 42

Søndag 14.10 28.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 15.10 Den hellige Teresa av Avila
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk les mer >>

Menighetens kalender uke 41

Søndag 07.10 27.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn for Kirken og paven
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager les mer >>

Menighetens kalender uke 40

Endret: 01. oktober 2018, kl.00:10

Søndag 30.09 26.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 
CARITAS-SØNDAG

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 01.10 Den hellige Terese av Jesusbarnet
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk les mer >>

Menighetens uke kalender 38

Søndag 16.09 24.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse – etterfulg av søndagsskole for barna
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 17.09
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
les mer >>

Appell de til troende i Norden

Endret: 13. september 2018, kl.10:52

Kjære søstre og brødre!

Pave Frans har i sitt «Brev til Guds folk» av 20. august 2018 oppfordret de troende til botsgang og bønn for Kirken, som for tiden befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Seksuelt misbruk, maktmisbruk og intern strid på høyt nivå formørker hele Kirkens ansikt, Den hellige ånds brud. Også Den hellige far er i den siste tiden blitt angrepet personlig på uhørt vis.
 
Les mer…

Det nye Menighetsråd til St.Laurentius katolske menighet i Drammen 2018-2020

Endret: 22. september 2018, kl.07:36

Det nye Menighetsråd til St.Laurentius katolske menighet i Drammen 2018-2020

Sogneprest Paulus Y Pham (formann)
Kapellan Zygmunt Majcher
Diakon Mang Le Van
Urszula Andruchow (moderator – representant til PRO)
Conny Balagat (nestmoderator)
Hilde Schlaupitz (sekretær – varareprentant til PRO)
Hồ Thị Mỹ Tuyết
Michal M.Jarosz
Adam Skorek
Malgorzata K.Nilsen
Jan Sadlej
Zivile Juozaitiene les mer >>

Menighetens uke kalender uke 36

Endret: 08. september 2018, kl.14:35

Søndag 02.09 22.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 03.09 Den hellige Gregor den Store
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk les mer >>